Тип на производ:    Клими за дом
Бренд:    Вивакс
Гаранција:   5 год.
Боја:    Сива
Вредност на енергија:    3,81 KW
Вредност на ладење:   3,52 KW
Тип на внатрешна единица:   Ѕидна единица
Тип на единица:   Сет (Внатрешна + надворешна)
Намена на климата според просторот:   од 26 до 35 m2
Енергетски степен на потрошувачка:   A++
Енергетски степен на ладење:   A+++
Разладно средство:   R32
SEER коефициент:   8.5
EER коефициент:   0
Кофициент на SCOP:   4.6
Кофициент на COP:   0
вграден WiFI:    Не
Подје на работа во позиција на рачна температура:   -25°C<T<30°C
Подрачја на работа во позиција на ладење:   -15≤T≤50
Дијаметар на цевка во течната фаза:   1/4″
Дијаметар на плинска цевка:   3/8″
Макс. Должина на цевка:   25 m
Макс. Висинска разлика:   10 m
Преднапонска должина на цевка:   5 m
Дополна на разладни медии:   24 g/m
Растојание на носачот на надворешната единица:   487 mm
Бучавост – UJ:    36 dB 
Бучавост – VJ:    51 dB 
Висина на внатрешна единица:   31,2 cm
Ширина на внатрешна единица:   89,7 cm
Длабочина на внатрешна единица:   18,2 cm
Неточна тежина:   37,2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.