Тип на производ:     Клими за дом
Бренд Vivax
Гаранција 5 год.
Боја Бела
Вредност на греење 3.81 kW
Вредност на ладење 3.517 kW
Тип на внатрешна единица Ѕидна единица
Тип на единица Сет (Внатрешна + надворешна)
Намена на климата според просторот од 26 до 35 m2
Енергетски степен на греење А+
Енергетски степен на ладење А++
Разладно средство:     R32
SEER коефициент:     7
EER коефициент:     0
SCOP коефициент:     4.2
COP коефициент:     0
Вграден WiFI:     Да
Номинална влезна моќност за ладење:     1.096 kW
Подрачје на работа во позиција на греење:     -15≤T≤24°C
Подрачје на работа во позиција на ладење:     -15≤T≤50°C
Дијаметар на цевка во течна фаза:     1/4″
Дијаметар на плинска цевка:     3/8″
Макс. Должина на цевка:     25 m
Макс. Висинска разлика:     10 m
Преднапонска должина на цевка:     5 m
Дополна на разладни медии:     12 g/m
Растојание на носачот на надворешната единица:     452 mm
Бучавост – UJ:     37 dB
Бучавост – VJ:     55 dB
Висина на внатрешна единица:     35.5 cm
Ширина на внатрешна единица:     90.5 cm
Длабочина на внатрешна единица:     29 cm
Нето тежина на внатрешна единица :     8.7 kg
Висина на надворешна единица:     49.5 cm
Ширина на надворешната единица:     72 cm
Длабочина на надворешната единица:     27 cm
Нето тежина на надворешната единица:     23.7 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.