Тип на производ:     Клими за дом
Бренд:     Vivax
Гаранција:     5 год.
Боја:     Бела
Вредност на греење:     3.81 kW
Вредност на ладење:     3.52 kW
Тип на внатрешна единица:     Ѕидна единица
Тип на единица:     Сет (Внатрешна + надворешна)
Намена на климата според просторот:     од 26 до 35 m2
Енергетски степен на греење:     А++
Енергетски степен на ладење:     A+++
Разладно средство:     R32
SEER коефициент:     8.5
EER коефициент:     0
SCOP коефициент:     4.6
COP коефициент:     0
Вграден WiFI:     Не
Номинална влезна моќност за ладење:     1.09 kW
Подрачје на работа во позиција на греење:     -25°C≤T≤30°C
Подрачје на работа во позиција на ладење:     -15≤T≤50°C
Дијаметар на цевка во течна фаза:     1/4″
Дијаметар на плинска цевка:     3/8″
Макс. Должина на цевка:     25 m
Макс. Висинска разлика:     10 m
Преднапонска должина на цевка:     5 m
Дополна на разладни медии:     12 g/m
Растојание на носачот на надворешната единица:     452 mm
Бучавост – UJ:     39.5 dB
Бучавост – VJ:     54.5 dB
Висина на внатрешна единица:     29.7 cm
Ширина на внатрешна единица:     80.2 cm
Длабочина на внатрешна единица:     18.9 cm
Нето тежина на внатрешна единица:     8.6 kg
Висина на надворешна единица:     55.5 cm
Ширина на надворешната единица:     76.5 cm
Длабочина на надворешната единица:     30.3 cm
Нето тежина на надворешната единица:     24.47 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.